Artykuł sponsorowany

Jak dokładnie przebiegają badania nieniszczące?

Jak dokładnie przebiegają badania nieniszczące?

Badania nieniszczące (NDT) to metody oceny jakości materiałów, elementów konstrukcyjnych czy systemów bez ich uszkodzenia czy wpływu na ich funkcjonowanie. W Polsce, jak i na całym świecie, są one stosowane w różnych sektorach przemysłu, takich jak energetyka, motoryzacja, budownictwo czy lotnictwo. W tym artykule przyjrzymy się dokładniej trzem popularnym technikom badania nieniszczącego oraz ich zastosowaniom.

Ultradźwiękowe badanie nieniszczące

Ultradźwiękowe badanie nieniszczące (UT) polega na wykorzystaniu fal dźwiękowych o wysokiej częstotliwości do wykrywania wad materiałowych lub zmian strukturalnych w badanym elemencie. Badanie przeprowadza się poprzez nałożenie na powierzchnię materiału specjalnej głowicy nadawczo–odbiorczej, która emituje fale ultradźwiękowe. Fale te rozchodzą się wewnątrz materiału i odbijają się od jego granic oraz ewentualnych nieciągłości. Odbite fale są rejestrowane przez głowicę i analizowane za pomocą specjalistycznych urządzeń, co pozwala na ocenę jakości materiału oraz wykrycie ewentualnych wad.

Radiografia przemysłowa

Radiografia przemysłowa to kolejna metoda badania nieniszczącego, która polega na wykorzystaniu promieniowania rentgenowskiego lub gamma do uzyskania obrazu wewnętrznej struktury badanego elementu. W trakcie badania materiał jest eksponowany na promieniowanie, które przechodzi przez jego wnętrze i jest rejestrowane na specjalnej kliszy lub detektorze cyfrowym. Na podstawie różnic w absorpcji promieniowania można uzyskać obraz wewnętrznych struktur materiału oraz wykryć ewentualne nieciągłości czy wady.

Magnetyczne badanie nieniszczące

Metoda magnetycznego badania nieniszczącego (MT) polega na wykorzystaniu pola magnetycznego do wykrywania nieciągłości powierzchniowych lub bliskopowierzchniowych w materiałach ferromagnetycznych. W trakcie badania materiał jest magnesowany za pomocą prądu elektrycznego lub stałego magnesu, co powoduje powstanie pola magnetycznego. Następnie na powierzchnię materiału aplikuje się cienką warstwę proszku magnetycznego, który przyciągany jest do miejsc o różnym natężeniu pola magnetycznego. W ten sposób można zlokalizować i ocenić nieciągłości powierzchniowe, takie jak pęknięcia czy porowatość. 

Badania nieniszczące w Polsce

Współcześnie badania nieniszczące są nieodłącznym elementem kontroli jakości w wielu gałęziach przemysłu. Dzięki nim można skutecznie wykrywać wady materiałowe oraz monitorować stan techniczny konstrukcji bez konieczności ich demontażu czy uszkodzenia. W Polsce, jak i na całym świecie, rozwój tych technik oraz ich zastosowań jest nieustannie poszerzany, co przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa i efektywności pracy w różnych sektorach gospodarki. Jeśli chodzi o sprawne i skuteczne badania nieniszczące, podkarpackie i pobliskie województwa to rejon działania specjalistów takich jak chociażby polecane Laboratorium Badań Nieniszczących EnTest, które cieszy się popularnością wśród klientów z całego kraju. Warto skorzystać z usług tego laboratorium.